— ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειροποιήτη βιβλιοθήκη με σκάλισμα στις κολώνες. Διατίθεται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη, σε χρώμα ξύλου ή σε πατίνες.